Link to University's Finnish homepage
 
Genomibiologian tutkimusohjelma


Research program in English

Muita linkkejä


Yhteystiedot

Genomibiologian tutkimusohjelma
Ohjelmasihteeri Tiia Pelkonen
Biomedicum Helsinki
PL 63
00014 Helsingin yliopisto
puh. 09 191 25677


Genomibiologian tutkimusohjelmaan kuuluu kymmenen kansainvälisesti tunnustettua tutkijaa ja heidän tutkimusryhmänsä, jotka muodostavan poikkitieteellisen kokonaisuuden, jonka tavoitteena on hyödyntää uusia ja suurikapasiteettisia mittausmenetelmiä sekä saada uusimmat lääketieteelliset tutkimustulokset osaksi suomalaista terveydenhoitoa. Ohjelma koostuu tieteellisesti korkeatasoisista tutkimusryhmistä, joiden osaaminen täydentää toisiaan ja joilla on yhteiset päämäärät. Osallistuvien ryhmien ydinalueet ovat mm. biokemia, molekyylibiologia, suurikapasiteettimittausteknologia, matemaattinen ja laskennallinen mallinnus ja kliininen lääketiede.

Genomibiologian tutkimusohjelma keskittyy erityisesti selvittämään 1) signaalinvälitysverkostojen kokonaisvaltaista analysointia ja vaikutusta useisiin tärkeisiin solun sisäisiin prosesseihin kuten solusykliin, 2) syövälle altistavien ja syövän kehittymistä edesauttavien geenien löytämiseen käyttämällä laskennallisia malleja ja suurikapasiteettimittauksia, ja 3) genomin laajuisten tutkimustulosten muuntaminen diagnostisiksi testeiksi ja terapeuttisiksi kohteiksi. GB pyrkii näihin tavoitteisiin hyödyntämällä useita suurikapasiteettimittausteknologioita genomiikan, DNA:n kopioinnin säätelyn ja solutason funktionaalisen seulonnan aloilta. Nämä tutkimustulokset yhdistetään käyttämällä uusia laskennallisia menetelmiä, jotka mahdollistavat havaintojen luotettavan tulkinnan.

Sivua päivitetty 07.06.2013

Mail to Webmaster