Yhteystiedot

Sihteeri
Maaria Puupponen
Haartmaninkatu 8 (PL 63)
00014 Helsingin yliopisto
Puh: 02941 25167


Linkkejä

 

Genomibiologian tutkimusohjelma

Genomibiologian tutkimusohjelmaan kuuluu 13 kansainvälisesti tunnustettua tutkijaa ja heidän tutkimusryhmänsä, jotka muodostavat poikkitieteellisen kokonaisuuden, jonka tavoitteena on hyödyntää uusia ja suurikapasiteettisia mittausmenetelmiä sekä saada uusimmat lääketieteelliset tutkimustulokset osaksi suomalaista terveydenhoitoa. Ohjelma koostuu tieteellisesti korkeatasoisista tutkimusryhmistä, joiden osaaminen täydentää toisiaan ja joilla on yhteiset päämäärät. Osallistuvien ryhmien ydinalueet ovat mm. biokemia, molekyylibiologia, suurikapasiteettimittausteknologia, matemaattinen ja laskennallinen mallinnus ja kliininen lääketiede.

Genomibiologian tutkimusohjelma keskittyy erityisesti selvittämään 1) signaalinvälitysverkostojen kokonaisvaltaista analysointia ja vaikutusta useisiin tärkeisiin solun sisäisiin prosesseihin kuten solusykliin, 2) syövälle altistavien ja syövän kehittymistä edesauttavien geenien löytämiseen käyttämällä laskennallisia malleja ja suurikapasiteettimittauksia, ja 3) genomin laajuisten tutkimustulosten muuntaminen diagnostisiksi testeiksi ja terapeuttisiksi kohteiksi. Ohjelma pyrkii näihin tavoitteisiin hyödyntämällä useita suurikapasiteettimittausteknologioita genomiikan, DNA:n kopioinnin säätelyn ja solutason funktionaalisen seulonnan aloilta. Nämä tutkimustulokset yhdistetään käyttämällä uusia laskennallisia menetelmiä, jotka mahdollistavat havaintojen luotettavan tulkinnan.