Yhteystiedot

Postiosoite
Tutkimusohjelmayksikkö
Diabetes- ja lihavuus-
tutkimusohjelma
Biomedicum 1
PL 63, Haartmaninkatu 8
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite
Biomedicum 1
Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Puhelin: 02941 911 (vaihde)
Fax: 02941 26382
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Diabetes- ja lihavuustutkimusohjelma

Biomedicum

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikkö on korkeatasoisen tutkimuksen yhteisö. Diabetes- ja lihavuustutkimusohjelma valittiin kaudelle 2013-2017 ja se koostuu seitsemästä tutkimusryhmästä. Ohjelman tutkimushenkilöstön määrä on noin 100, johon kuluu professoreita, vanhempia tutkijoita, tutkijatohtoreita, tohtorikoulutettavia ja avustavaa henkilökuntaa Helsingin yliopiston, HUS:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen yksiköistä. Diabetes- ja lihavuustutkimusohjelmaa johtaa professori Mikael Knip.

Diabetes- ja lihavuustutkimusohjelman vastaavat tutkijat ja tutkimusryhmät ovat

Tutkimusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja lisäksi muiden kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Voit tutustua ryhmien tutkimukseen tarkemmin yläpalkissa olevien linkkien kautta.

Uutisia

Meilahti

Suomen Akatemia on jatkanut FinMIT:n tutkimuksen huippuyksikkökautta. Kaudella 2014 – 2019 FinMIT koostuu tutkimusryhmistä Howard Jacobs, Brendan Battersby, Kirsi Pietiläinen ja Anu Wartiovaara.(04.06.2013)