Kontaktuppgifter

Postadress
Forskningsprogramenhenten
Forskningsprogrammet för
diabetes och obesitet
PB 63, Haartmansgatan 8
00014 Helsingfors universitet
Finland

Besöksadress
Biomedicum 1
Haartmansgatan 8
00290 Helsingfors

tel: +358 2941 911 (växel)
fax: +358 2941 26382
epost: namn.efternam [at] helsinki.fi

Forskningsprogrammet för diabetes och obesitet

Biomedicum

Forskningsprogramenheten inom medicinska fakulteten är en enhet för forskning av hög kvalitet. Forskningsprogrammet för diabetes och obesitet har valts för perioden 2013-2017 och består av sju forskargrupper. Inom ramen för programmet arbetar cirka 100 professorer, postdoktorala forskare, doktorander samt stödpersonal från enheter vid Helsingfors Universtiet, HNS, Folkhälsoinstitutet och Folkhälsan. Programdirektör är professor Mikael Knip.

Forskningsprogrammets ansvariga forskare och forskargrupper är

Aktörerna i forskningsprogrammet samarbetar intensivt med varandra och dessutom med andra nationella och internationella expertorganisationer, forskningsinstitut, högskolor och företag. Klicka på länkarna uppe på sidan för att bekanta dig närmare med våra senaste forskningsprojekt !