Forskningsprogrammen

 • Genombiologi
 • Immunbiologi
 • Molekylär neurologi
 • Translationell cancerbiologi
 • Diabetes och fetma
 •   

   

  Kontaktuppgifter

  Postadress
  Forskningsprogramenhenten
  PB 63
  00014 Helsingfors universitet
  Finland

  Besöksadress
  Biomedicum 1
  Haartmansgatan 8
  00290 Helsingfors

  tel +358 294 1911 (växel)
  epost rpu-office [at] helsinki.fi

 • Enhetens telefonkatalog
 •  

  alma

  Forskningprogramenheten

  Forskningsprogramenheten inom medicinska fakulteten är en enhet för forskning av hög kvalitet. Programmen och grupperna väljs var fjärde till sjätte år genom hård konkurrens. Kandidaterna bedöms av en internationell rådgivande delegation, Scientific Advisory Board. Enheten kombinerar klinisk, translationell och biomedicinsk forskning. I nuläget finns tre av Finlands akademis spetsforskningsenheter vid forskningsprogramenheten. Flera grupper tillhör spetsforskningsnätverk inom Norden eller EU. Sju av enhetens grupper finansieras av Europeiska forskningsrådet ERC.

  Den internationella rådgivande delegationen valde följande program för perioden som börjar 2013: genombiologi, immunbiologi, molekylär neurologi, translationell cancer biologi samt diabetes och fetma. Inalles har programmen cirka 40 gruppledare. Inom enheten koordineras också ett antal kärntjänster (core facilities) i Biomedicum-Helsinki -byggnaden. Ungefär 300 personer arbetar inom enheten: professorer, postdoktorala forskare, doktorander samt administrativ personal och stödpersonal. Forskarna har rikligt med extern finansiering och de publicerar årligen närapå 300 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet.

   

   

   

  Page updated July 10, 2013
  Webmaster Minna Arekhau firstname.lastname [at] helsinki.fi

  Kommande evenemang